مجله رفاه نوجوانان
 
مجله دوماهه مستقل نوجوانان حوزه غرب كشور

محل درج آگهی
 

مدیرمسوول و کارمندان مجله رفاه نوجوانان صمیمانه ترین تبریکات خویش را نسبت تقرر محترم پوهنمل غلام نبی فراهی به صفت وزیر دولت در امور پارلمانی به شخص ایشان و ملت افغانستان به خصوص شهروندان غرب کشور عرض نموده، برای شان موفقیت و طول عمر خواهانیم!


نگارش در یکشنبه بیست و یکم دی 1393 توسط ویس احمد حکمت

در ولایت غور افغانستان تنها یک داکتر زن فعال است

یک موسسه خصوصی در افغانستان به خاطر استخدام داکتران زن برای کار در ولایت غور هیاتی را به کشور تاجیکستان فرستاده است. مسئولان مرکز آموزشی و توسعوی افغانستان در ولایت غور می‌گویند که در حال حاضر تنها یک داکتر زن در سراسر این ولایت فعالیت دارد و نبود داکتران زن در غور از چالش‌های جدی به شمار می‌رود. احسان‌الله شینواری مسئول مرکز آموزشی و توسعوی افغانستان می‌گوید که هیاتی که به تاجیکستان رفته قرار است دست‌کم ۱۸ داکتر زن را برای کار در غور استخدام کند. آقای شینواری گفت که با وزارت صحت عامه افغانستان هماهنگی دارند و استخدام داکتران زن از تاجیکستان مراحل قانونی خود را طی می‌کند. محمد قاضی زاده خبرنگار بی‌بی‌سی در هرات می‌گوید که در ولایت مرکزی غور تعداد قابله‌ها رو به افزایش بوده و در چند سال اخیر شماری از قابله‌های تاجیک نیز در این ولایت کار کرده‌اند اما تنها یک داکتر زن به نیازهای زنان این ولایت به تنهایی رسیدگی نمی‌تواند. با این حال ریاست صحت عامه در غور می‌گوید که شفاخانه مرکزی و دولتی این ولایت نیز با مشکلی مشابه روبه‌رو است. رئیس شفاخان غور می‌گوید که استخدام داکتران زن تاجیک با توجه به این که آنها با زبان مردم آشنایی دارند می‌تواند مشکلات را رفع کند. نبود داکتران زن در ولایت غور سبب شده که در بسیاری از موارد خانواده‌ها زنان را به ولایت‌های همجوار از جمله هرات انتقال دهند. در ولایت غور به دلیل مشکلات حمل و نقل و نبود جاده‌های اسفالت شده و راه‌های دشوارگذر انتقال بیماران از این ولایت به ولایت‌های دیگر هم کار آسانی نیست. دااکتران زن افغان به علت مشکلات امنیتی حاضر نمی‌شوند که از دیگر ولایات عازم غور شوند. پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان گفته بود که به خاطر فرستادن داکتران زن به ولایت‌های دور دست و نسبتا نا امن به داوطلبان حقوق بیشتر می‌پردازند.


نگارش در شنبه سیزدهم دی 1393 توسط ویس احمد حکمت
میلاد نور بر همه گان مبارک !
"امین" و "امن" و "مومن" آنقَدَر دنیا خطابت کرد
خدا طاقت نیاورد و سرانجام انتخابت کرد...
برای هر سری از روشنایت سایه بان می خواست
که شب را پیش پایت سر برید و آفتابت کرد
حجازِ وحشیِ زیبا ندیده دل به حسن ات باخت
که بت ها را شکست و قبله ی دلها حسابت کرد
خدا از چشم زخم مردمان ترسید پس یک شب
تو را تا آسمان ها برد و مثل ماه قابت کرد
تو را از آسمان بارید مثل عشق بر دنیا
زمین را تشنه دید و در دل هر قطره آبت کرد
دوای درد دین و درد دنیا ، درد بی دردی
حضورت دردهای مرگ را حتی طبابت کرد
تو را از دورها هم می شود آموخت ای خورشید!
زمین گیرانه حتی با تو احساس قرابت کرد
که از این فاصله ، این سال های دوریِ نوری
همیشه پرتو مهرت به شب هامان اصابت کرد
هنوز از قله های ماذنه نور تو می روید
فقط باید دعا خواند و یقین در استجابت کرد

نگارش در پنجشنبه چهارم دی 1393 توسط ویس احمد حکمت

دادخواهی چیست؟

دادخواهي عبارت از mechanism   يا راهکاري  است که در سراسر گيتي توسط سازمان هاي مدني، فعالان امور اجتماعي و حتي خود سياستگزاران  درجهت تأثيرگذاري در سياست هاي به کار مي رود. سياست (Policy) عبارت از پلانها، سلسله اقدامات يا مجموعهء مقرراتي است که نهاد هاي دولتي، بخش خصوصي و ديگر سازمان ها جهت تعيين و نفوذ بر تصميم ها و طرز العمل ها اتخاذ مي کند. دادخواهي، شيوه  يا ابزاري براي پاسخگويي به مشکلاتي است که جهت رفع آن برنامه هاي ديگر موجود است.

 دادخواهي  روند دقيق نفوذگذاري بر آناني است که سياست ها را تعيين مي کنند. 

 دادخواهي هميشه:

 1.  به تمام انواع تبيعض پاسخ مي گويد

2.  معيشت تعداد چشمگير مردم را بهبود مي بخشد

3.  سياستگزاران و مجريان را در تمام سطوح مورد هدف قرار مي دهد

4.  ريشه در تجربيات ساحوي و ارزش هاي اساسي سازمان دارد

5.  ظرفيت "کمک به خود" مردم را بالا مي برد

6.  روند عرضه خدمات را سرعت مي بخشد

 برداشت هايي از دادخواهي:

 "دادخواهي يعني تأثيرگذاري بر تصميمگيران. شمار زيادي  بر اين باور اند  که دادخواهي يعني  فرياد کشيدن تند  و روياروي است ، در حاليکه يکي از الزامات دادخواهي اين است که نبايد منجر به رويارويي تند شود. دادخواهي خيلي وسيعتر از آن است که تا به حال تصور رفته است."

 "دادخواهي يک روند آگاهانه  است که از عمکرد هاي سنجيده شده تشکيل مي شود. بنابراين هنگام ساختن راهبرد (strategy) هاي دادخواهي بايد در نظر داشت که بر چه کساني مي خواهيم تأثير  بگذاريم و چه چيزي  را مي خواهيم تغيير دهيم".

 دادخواهي يک راهبرد نسبتاً نو براي سازمان ها و نهاد هاست. اکنون سازمان هاي جهاني توسعه در برنامه هاي کاري شان دادخواهي را شامل ساخته اند و مهارت ها و تجربه هاي ارزشمند نو يني راکسب کرده اند".

 "دادخواهي عبارت از استفاده منظم اطلاعات است در جهت تغيير دادن سياست ها به نفع طبقات و رده هاي  محروم جامعه."

سازمان هاي غير دولتي جنوب، به صورت فزاينده مهارت هاي دادخواهي شانرا جهت به چالش کشيدن سياست هاي محلي، ملي و بين المللي پرورش مي دهند. نتيجه اين کوشش ها، تقويت ساختار هاي جامعه است تا به وسيله آن مردم فقير در روند تصويب سياست ها و در اداره زنده گي شان بتوانند  سهم گرفته گيرند.

  در مورد دادخواهي  ادوارد 1993 يک چنين تعريفي را از داد خواهي به دست  داده است :

 "هدف، تعديل شيوه هايي است که توسط آن قدرت، منابع و ايده ها در سطح جهاني مصرف و توزيع مي گردد، تا مردم و سازمان هاي جنوب فرصت واقعيت بينانه تري را در راستاي اداره توسعه شان داشته باشند." او به اين نظر است که سازمان هاي غير دولتي بايد اين دو رويکرد (approach)  را داشته باشند:

 1.              رويکرد محوسازي: که سطح سياسي نهاد ها را هدف مي گيرد.

 اين رويکرد سعي دارد تا بر فرايند ها، ساختار ها و انديشه هاي جهاني نفوذ کند. براي پيروزي، اين رويکرد نيازمند سازمان هاي وسيع علاقه مند و حمايت زياد است.

 2.              رويکرد اصلاحي: که سطح تخنيکي و منطقوي نهاد ها را هدف مي گيرد

 اين رويکرد سعي دارد تا بر موارد مشخص سياست ها، برنامه ها و پروژه ها نفوذ کند. براي رسيدن به هدف، اين رويکرد نيازمند توجه به مواردي است که فضاي گفتگوي سازنده را باز تر سازد که بدون دانش تخنيکي دقيق که ناشي از تجربيات ملموس کاري باشد، ميسر نيست.

 چه ها دادخواهي نيستند؟

 نوعي دادخواهي که اين نوشته به آن اشارت دارد  ،  نفوذ در روند  تصميم گيري و سياست گزاري ها ست. بناءً دادخواهي به معني گسترش ساحه کاري و يا راه اندازي کمپاين عمومي جهت تغيير دادن  فعاليت   هاي اجتماعي نيست. يا ابزاري براي اثبات موجوديت، آگاهانيدن دولت و مردم از فعاليت ها و يا جلب کمک هاي مالي نيست. دادخواهي از تبليغات به نفع يا سازمان فرق زيادي دارد.

برگرفته شده از : سایت مجمع جامعه مدنی افغانستان


نگارش در شنبه هشتم آذر 1393 توسط ویس احمد حکمت
 

تأثیرات جهانی شدن سیاست و اقتصاد بر افغانستان

 

    جهانی شدن پدیدة است که از دهة 1960 گرفته و پس از پایان جنگ سرد در ابعاد گسترده ی کابردی شده است، فروپاشی نظام دنیای و دو قطبی آهنگ جهانی شدن را تشدید و تسریع نموده است، روند فروپاشی خود معلول جهانی شدن است و مهمتر از آن تاثیر اصل روشنگری است.

 

   جهانی شدن، جهان را به دهکده ای مبدل ساخته و بشریت را به نحوه گسترده ای با هم پیوند داده است، دوستی ها، همسوی ها، نزدیکی ها و عناصر دیگر مشترک بشری را به نمایش گذاشته است.

 

    سرعت، کیفیت، تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت جهان را متحول ساخته و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث خودآگاهی توده های مردمی و کاهش روزافزون نقش گروه های منفعتگرا و مردم فریب گردیده است.

 

    تأثیرات جهانی شدن سیاست و اقتصاد از برای افغانستان بستر مساعدی از متغییر های متحول سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ریشه در پیامد های یازدهم سپتمبر، شکست طالبان، ورود ناتو و آیساف به افغانستان است که در نتیجة حمایت سیاسی و کمک های اقتصادی جامعة جهانی، افغانستان وارد مرحلة جدیدی از شکل گیری و تقویت نیروهای مسلح به جای نیرو های مسلح خودسر غیر مسئول، اعمار و بازسازی جاده های اساسی، بهبود حد اقل دسترسی شهروندان به صحت و تکنالوژی معاصر، رشد و شکوفایی کمی معارف و موسسات تحصیلات عالی اععم از دولتی و خصوصی، ایجاد سیستم اقتصاد بازار آزاد، توسعة شبکه های بانکداری، رونق تجارت، برگزاری کنفرانس های متعدد بین المللی پیرامون افغانستان، رشد مشارکت سیاسی مردم، استمرار آزادی بیان، توسعة دموکراسی، تجدید بنیادگرایی و تفنگ بدستان منفعتگرا، ظاهرنما و مردم فریب دستاورد های اند که از تاثیرات جهانی شدن سیاست و اقتصاد و تلاش های مردم افغانستان بدست آمده است.

 

   اما! اگر مثلث سیاه و شوم فساد اداری، مافیای مواد مخدر و تروریزم کور سازمان یافته و زنجیره ای بر مردم افغانستان تحمیل نمی کردند، افغانستان امروز به پیشرفت های کلان و اعمار زیرساخت های تاثیرگزار بر زندگی فرودستان جامعة ما مبدل می گردید.

 

امنیت، نظم، رفاه همگانی و آزادی به عنوان ارزش های مشترک بشری دستیابی به آن حق مسلم انسانی مردم افغانستان و ضرورت  مبرم مرحله کنونی کشور است.

 

   مردم افغانستان در دهکدة جهانی زندگی و فعالیت دارد، چرا در این دهکده زندگی شهروندان افغانستان با موجودیت کمک های گستردة جامعه جهانی به گونة عادلانه، متوازن تغییر نکرده است، علت اصلی آن نبود حکومت داری خوب در یک دهة اخیر بوده که پیامد متغییرها معلول آن تمرکز ثروت، فاصله های گسترده میان فقر و ثروت، فروپاشی طبقه متوسط و فقر و بیکاری بوده است.

 

پیامد های نبود حکومتداری خوب در کشور میراث رژیم گذشته چالش های اند جدی و زمانگیر که رئیس جمهور منتخب را به نبرد سنگین می طلبد.

 

   ضمانت پیروزمند حکومت جدید مستلزم پیروزی آن بر فساد اداری و استفادة بهینه، شفاف و پاسخگویی از کمک های جهانی به مردم افغانستان است.

 

   با درنظرداشت آثار مثبت و منفی جهانی شدن اقتصاد و سیاست بر افغانستان با درک و تحلیل عمیق جهانی شدن برای افغانستان هم فرصت است و هم چالش. آثار مثبت جهانی شدن بیانگر این واقعیت است که افغانستان طی یک دهه گام های بلندی را در عرصه اقتصادی، فرهنگی و حکومتداری به گیش برداشته است و آثار منفی جهانی شدن اقتصاد و سیاست بر افغانستان مستلزم راهکار ها در زمینة مؤثریت جهانی شدن سیاست و اقتصاد در افغانستان است.

 

(نویسنده: محمد انور متین-کارشناس مسایل سیاسی)


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : ویس حکمت