مجله رفاه نوجوانان
 
مجله دوماهه مستقل نوجوانان حوزه غرب كشور

محل درج آگهی
 
نگارش در پنجشنبه ششم آذر 1393 توسط ویس احمد حکمت

جبران فرار سرمایه و فرار مغزها از کشور محال است!

   اوضاع بحرانی کشور هر روز ابعاد و شکل تازه تری به خود می گیرد که سبب سراسیمه گی مردم ناشی از خلای قدرت گردیده؛ آرمان ایجاد کابینة پاسخگو و آگاه، خزانة معتبر و استقرار ثبات امنیتی در افکار و صحبت های عام مردم در مهمانی ها، فاتحه ها و نشست های عمومی و خصوصی گنجانیده شده است.

     تحرکات همسایه های مغرض جانب دیگر بحران اقتصادی و سیاسی در جامعه ما را تشکیل می دهد. با آنکه روز ها از امضای موافقت نامه های امنیتی می گذرد، اما تا کنون در تجهیز نیروهای مسلح و حفظ سرحدات کشور ما تا هنوز تأثیر نگذاشته و با وجود تصویب این موافقت نامه ها از سوی شورای ملی، هنوز هم مردم به دیده شک و تردید به آن می نگرند.

   روند کُند سرمایه گذاری و فرار سرمایه از کشور، افزایش سطح بیکاری و نیمه کاره بودن و احتمال تخریب پروژه های ساختمانی(که ناکام ترین آن، پروژة سرک هرات-میمنه است) مردم را برای فردای بهتر مأیوس ساخته است.

   بی اعتمادی نسل جوان به خصوص دانش آموخته ها در خصوص آیندة شان هر روز اوج می گیرد و هر روز خانواده ها به صورت فردی و جمعی از کشور خارج می شوند که فرار به ایران و پاکستان حالا یک امر عادی است. ارقام معتبر نشان دهنده حضور پراکنده هزاران افغان آواره و سرگردان در 70 کشور جهان است که مانند پرنده بال شکسته و کلبة طوفان زده زیست دارند.

     بر اساس ارقام، در سال 2013 در 44 کشور جهان بیش از 37 هزار جوان افغان درخواست پناهندگی دادند و در 6 ماه اول 2014، بیش از 19هزار درخواست پناهندگی به ثبت رسیده؛ این ارقام می رساند که هزاران جوان متفکر و دارای تحصیلات عالی در کشور های غربی در بدترین وضع اقتصادی در تلاش برای یافتن لقمة نان پس مانده هستند و حتی در جنگلات اروپا به شکل فجیع روز را شب  می نمایند.

     حکومتداری اختلافی، جنگ همسایه ها با افغانستان، اجاره چوکی ها توسط فساد پیشه گان قدرت و پول، به جا گذاشتن کارنامة شرم آور فساد اداری، ناکامی در کاهش کشت مواد مخدر، غصب املاک، خشونت ها و ده ها عامل شرم آور از سوی برخی افراد در ادارات عدلی، قضایی، وزارت خانه ها و مراجع تقنینی از جمله عواملی هستند که به مرگ تدریجی، یأس، اعتیاد به مواد مخدر، رهزنی، رجوع به جرم و جنایت و فرار مغز و سرمایه انجامیده است و دیگر نمی توان مسوولین این همه بدبختی را خادمان ملت شمرد، به آنها رأی داد و یا حد اقل اعتماد به حکومتداری خوب داشت که این همه در تضعیف دولت داری نقش منفی دارد.

   در جامعة که رفاهیت وجود ندارد، سلامت انسان در گِرو قانون نیست، مافیای جهانی در آن لانه نموده، فاسدین به حیث باداران زور و زَر می تازند و ضعیفان و چهره های صادق قربانی اعمال خائنین می گردند، دیگر اعتمادی نیست و امید برای سرمایه گذاری و تعیین کادر های متفکر احساس نمی شود. ای وای بر آن روزی که با وصف شرایط بحرانی و در اوج بی باوری، همه هست و بود ملی از دست رود که جبران آن مشکل است و محال!               

             نویسنده: ویس احمد حکمت(مدیرمسوول مجله رفاه نوجوانان)

 


نگارش در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 توسط ویس احمد حکمت

سخن نخست:

صداقت همسایه ها؛ کوتاه سازی مسیر ترقی افغانستان

   افغانستان کشوری است محاط به خشکه و دارای شش همسایه در اطراف خویش که هر یک از این همسایه ها دارای منافع مشترک در افغانستان اند و هر یک می خواهد تا از این کشور که تن بیمار دارد، حد اکثر استفادة اقتصادی و سیاسی نمایند.

   در جملة این کشور ها، پاکستان از دهة سوم(1330ش) بدین سو غرض سودجویی از توافقات خط دیورند، حد اکثر استفاده از آب های جاری و سایر منابع طبیعی و استفادة سودمند ترانزیتی از شاهراه ها و خطوط اتصالاتی کشور ما، از سیاست های نظامی و مداخله گرانه استفادة اعظمی نموده و سعی کرده تا شعله های آتش همیشه در این خط سوزنده تر از گذشته باشد و فقر سایة اصلی خویش را همیشه در این سرزمین پهن نماید.

   جنگ های گذشته در افغانستان فرصت خوبی برای پاکستان بوده و توانسته خود را از نگاه سیاسی و اقتصادی تقویت و برای ابر قدرت های جهان همچو امریکا و چین خود را محافظ خوب منافع شان تبارز دهد.

   در حال حاضر موجودیت پناه گاه های مخالفین و حمایت دولت مردان پاکستان از سیاست های غرب، خود دوگانگی سیاست پاکستان را نشان می دهد.این کشور علاوه بر افغانستان با دو همسایة دیگرش(ایران-هند) از طریق موجودیت پناهگاه های مخالفین شان نیز در جنگ می باشد.

   جنگ های موجودة افغانستان هر روز شکل و رنگ تازة به خود می گیرد تا دهشت و وحشت در جامعه حاکم باشد. قتل های زنجیروی مدال آوران ورزشکار افغانستان، اختطاف جمعی اعضای خانواده ها در شهر کابل، قتل قاضی و حارنوالان صادق و ترور معاون والی قندهار، از جمله برنامه های طرح ریزی و سازماندهی شده در آن سوی سرحدات کشور می باشد که جوانان غیر نظامی و متعهد در راه خدمت به وطن و ملت را هدف قرار می دهند.

   اما جوانان کشور که نسل سازندة کشور می باشند، با روحیة وطن دوستانه و انسان دوستانه، افغانستان را با پوست و رگ و استخوان شان می سازند و در راه یک افغانستان واحد، غیر قابل تجزیه، آزاد و آباد تلاش می کنند و در حل مشکلات خویش با صبر و حوصله مندی از راه منطق و عقلانیت تلاش های خسته گی ناپذیر می نمایند.

   در این حال ما جوانان از دولت وحدت ملی توقع دارند تا جهت نیل به صلح و ختم جنگ و بحران، روش های معقول در بهبود سیاست های داخلی و خارجی اش روی دست گیرد و با همسایه گان خط شفاف را برای تامین صلح ترسیم نماید و در یک پالیسی واضح و قابل تطبیق در جلب دیدگاه کشور های همسایه، چونگی استفاده از آب های جاری کشور و تدویر کنفرانس های منطقوی با تضمینات بین المللی برای ختم جنگ بکوشند تا جنگ پایان یافته و از منابع طبیعی به خصوص معادن، تقویة راه های ترانزیت و انکشاف تجارت متقابل استفادة اعظمی صورت گیرد.

   سفر قریب الوقوع محترم رئیس جمهوری کشور به پاکستان می تواند در نیل به آرمان های فوق، ملت را امیدوار سازد و حکومت پاکستان بخاطر منافع ملی و جلوگیری از تجزیة آن کشور همگام با جامعة جهانی در روند صلح و ترقی افغانستان صادقانه گام بردارد. ایالات متحده امریکا که در رأس ناتو قرار دارد، نیز باید در عملی نمودن تعهدات خود که در قرارداد امنیتی با افغانستان ذکر شده، منجمله تأمین صلح و حفظ سرحدات افغانستان تلاش نماید.

   خواست جوانان افغانستان، ایجاد روحیة وحدت ملی، ترقی افغانستان، تأمین صلح منطقوی و بین المللی و انکشاف نسل امروز و فردای این خطة با غرور و سربلند است؛ امیدواریم حکومت وحدت ملی برای رسیدن به این خواست جوانان با توکل به خداوند متعال به دستاورد های بزرگ دست یابد.                       

نویسنده: ویس احمد حکمت(موسس و مدیرمسوول مجله رفاه نوجوانان)


نگارش در دوشنبه نوزدهم آبان 1393 توسط ویس احمد حکمت

نقش شورای ولایتی در انکشاف جوانان هرات

جوانان هرات خواهان تعهد نمایندگان جدید و جوان شورای ولایتی این ولایت در بهبود وضعیت زندگی شان هستند.

این مطلب در گفت و شنود محصلین و مسوولین تحت نام نقش شورای ولایتی در انکشاف جوانان هرات که با حضور ده ها تن از محصلین هرات در سالون پوهنتون کهکشان شرق برگزار شده بود، یادآوری گردید.

سید عظیم کبرزانی نماینده مردم در شورای ولایتی از طرح ایجاد اتاق اندیشه در شورای ولایتی با حضور متخصصین و اشخاص مجرب برای رفع مشکلات شهروندان یادآوری نمود؛ وی از رئیس جمهور غنی بخاطر تعهد برای عملی نمودن پلان انکشافی 15 ساله ی هرات سپاسگذاری نمود و وعده داد تا از استعداد های جوانان و به خصوص محصلین در امر انکشاف جامعه به نحو احسن استفاده خواهند نمود.

داکتر مهدی حدید، نماینده دیگر شهروندان هرات در شورای ولایتی وعده داد تا اعضای جدید این شورا طبق یک پلان منسجم در رساندن صدای مردم به مسوولین دولتی و رفع چالش های موجود جامعه با مشوره اشخاص کاردان کوشا خواهند بود.

داکتر مسعود جویا استاد پوهنتون نیز ضمن بر شمردن نقش شورای ولایتی در توسعه جامعه و رشد بالندگی جوانان، از نمایندگان جدید مردم خواست تا  طبق صلاحیت های قانونی شان صادقانه در دفاع از حق مردم ممتاز باشند.

با این حال، ویس احمد حکمت محصل پوهنحی اقتصاد باورمند است که حضور نمایندگان جوان و متعهد در سومین دور شورای ولایتی هرات می تواند بر مؤثریت و کارایی این شورا در حمایت از خواسته های بر حق شهروندان هرات بیافزاید. او از اعضای جدید شورای ولایتی می خواهد تا در فرصت دهی به نسل جوان و پویا بکوشند.

این گفت و شنود با طرح پیشنهادات و نظریات محصلین به پایان رسید.

گزارش از: اسدالله صفا-هرات


نگارش در چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 توسط ویس احمد حکمت

رئیس جمهور غنی: بی گناه اعاده ی حیثیت کند

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور هشدار داده است به مسوولان (پولیس، حارنوالی، قاضی) که بر اثر اشتباه شان کسی زندانی شود، جزا داده می شود.

آقای غنی می گوید که او این وضعیت را تحمل کرده نمی تواند که شهروندان افغانستان بدون انجام جرمی و برای اشتباه مسوولان زندانی شوند.            
ارگ ریاست جهوری با انتشار اعلامیه ای گفته است که رییس جمهوری این موضوع را به روز عاشورا در دیدار از نظارت خانه کابل مطرح کرد و با شماری از زندانیان نیز دیدار و گفتگو کرد. 
رییس جمهوری گفته بود که فساد گسترده در دستگاه قضایی کشور وجود دارد و این روند باعث شده است که میان دولت و مردم فاصله ایجاد شود.
رئیس جمهور غنی، خطاب به زندانیان نظارت خانه ولایت کابل گفت: اگر بی گناه هستید و محکمه برایتان برائت می دهد، باید اعاده حیثیت شود این واقعا لازم است چون هر کسی که در زندان است اگر دو روز می گذراند یا ده سال می گذارند، اگر بی گناه باشد، دولت مسوول است که از نزد او معذرت بخواهد. 
به گفته آقای غنی، ظلم و بی عدالتی، نظم جامعه را برهم می زند.  رییس جمهوری خطاب به مقامات پولیس گفت که اسناد باید براساس قانون ترتیب شود، چون به گفته او، کشف جرم وظیفه پولیس است.


نگارش در چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 توسط ویس احمد حکمت

حرف ما:

صلح با تقویه ی نظام سیاسی-اقتصادی افغانستان

   افغانستان در قلب آسیا جهت تأمین منافع آسیا و فراتر از آن(ابر قدرت های جهانی) اهمیت استراتیژیک دارد؛ به همین منظور کشور های منطقه و کشور های قدرتمند جهان تلاش دارند تا از این سرزمین منحیث تختة خیز در جهت مقابل استفادة اعظمی نمایند که در نتیجة زورمندی های گذشته، صدمه های متواتر بر پیکر این کشور وارد و میلیون ها افغان کشته، زخمی و معلول شدند؛ در عقب این توسعه طلبی ها، کشور های منفعت طلب سود اعظمی را از این جنگ ها بر اساس منافع ملی شان بردند.

   طی 13 سال گذشته تلاش های صلح دولت افغانستان غرض پایان خون ریزی افغان ها به جای نرسید و جرگه ها و شورا های صلح خواهی جز زیان مالی از خزانة دولت و تقویة مخالفین دیگر دستاوردی نداشت.

   این جنگ ها که توسط دستگاه های استخباراتی منطقه و بالاتر از آن پیش برده می شود، به همکاری کشور های قلب آسیا و کشور های ذی نفع محار شده می تواند، لذا کنفرانس هفتة قبل کشور های قبل آسیا از اهمیت خاص برخوردار است.

   دولت افغانستان منحیث پل وصل 14 کشور قلب آسیا با رهبری سیاسی متوازن  و محتاطانه و با کمک های دوستانة کشور های دوست، پالیسی مشخص را در راه ختم بحران ناشی از جنگ منطقوی که آتش اش در داخل کشور ما افروخته شده تحقق بخشد.

   گام های عملی صلح در سطح کشور ما با تقویة قوای مسلح، رهبری آگاه شورای امنیت ملی، تداوم روند وحدت ملی، تداوم و استحکام تعهد سیاسی رهبران ملی، توافق سیاسی در تداوم و اصلاحات در نظام اداری کشور و توافق روی مذاکره با مخالفین  ممکن است؛ زیرا صلح در افغانستان می تواند صلح در منطقه و صلح جهانی و تقویة نظام های سیاسی و اقتصادی کشور ما باشد.

   به همین سبب رهبری افغانستان باید تغییرات محتاطانه و بنیادی را توسط افراد با خرد و متعهد به وجود آورد تا شاهراه صلح و پیشرفت را از وجود زورمندان، مخالفین، نمایندگان استخباراتی و مافیا پاک نموده و با ابتکارات عملی و بدون تبعیض برای سرزمین مقدس افغانستان(کشور واحد، آزاد و آباد مان) وظایف بزرگ و سترگ خویش را به سر رسانند که در نتیجه افغانستان آهسته، آهسته به طرف خودکفائی بودجوی به خصوص بودجة نظامی از منابع و عواید ملی خویش(معادن، تولیدات داخلی و ترانزیت) راه خود را بگشاید و این کشور از میدان نبرد های خونین استخبارات بیرونی به سرزمین مرفه برای هر افغان مبدل شود.                             نویسنده: ویس احمد حکمت(موسس و مدیرمسوول مجله رفاه نوجوانان)

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : ویس حکمت